စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး

Youth Leadership and Personality Development Training 942015
Youth Leadership and Personality Development Training 4/2015

MWCDF အသင်းသည်

အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များဘဝကိုမြှင့်တင်သည့်အနေဖြင့် အောက်ပါ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်-

(၁) လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁)

(၂) လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)

(၃) လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)

(၄) လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄)

(၅) ပိုးချည်ဖြင့်ပန်းခြောက်ပြုလုပ်နည်း အခြေခံသင်တန်း

(၆) ပိုးချည်ဖြင့်ပန်းခြောက်ပြုလုပ်နည်း အဆင့်မြှင့်သင်တန်း

(၇) နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ စကားပြောသင်တန်း (Elementary Level)

(၈) နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ စကားပြောသင်တန်း (Pre-Intermediate Level)

(၉)နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော၊နားထောင်မှုသင်တန်း(Intermediate Level)

(၁၀)အိမ်တွင်းမှုအခြေခံသင်တန်းများ၊

 

နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ ကားပြောသင်တန်း
နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း

MWCDFအသင်းနှင့်မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖိတ်ကြားသောဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း အောက်ပါ အတိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်-

 

၂၀၁၃ခုနှစ်

 • Women’s League Burma(WLB), International Women Forum
 • Backstage Assest Management CANDA Foundation မှ Representative များနှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊
 • အိန္ဒိယနိုင်ငံ Barefoot Collage မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး၊
 • Gender & Peace Workshop အား MWCDF, MPCနှင့် Care Myanmar သုံးဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစည်းအဝေးများအား တက် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ခုနှစ်

 • လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အစည်းအဝေးအား၎င်း၊
 • MCDI အဖွဲ့ဖြင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၎င်း၊
 • MWAF ၏ Annual Day အား၎င်း၊
 • Association of Myanmar Disable Women Affair(AMDWA) အဖွဲ့နှင့်၎င်း၊
 • MWCDF, Switzerland Embassy, MPC အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ Women Voice in Myanmar Peace Process အခမ်း အနားအား၎င်း၊
 • လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ  CEDAW အစည်းအဝေး
 • FTUM နှင့်အမျိုးသမီးစွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုသင်တန်းပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ရန်၎င်း၊
 • မန္တလေးမြို့တွင် လူငယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ်အား၎င်း၊
 • MMWCA မှကျင်းပပြုလုပ်သော 8th APCRSHR Conference အစည်းအဝေးသို့၎င်း၊
 • လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ Social Protection Policy အစည်းအဝေး အား၎င်း၊
 • MMCWA နှင့် IPPF တို့မှပူးပေါင်း၍ဘေးအန္တရယ် ကျရောက်စဉ် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့၎င်း၊
 • လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှဖိတ်ကြားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့အား၎င်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများဖိုရမ် ၂၀၁၄ သို့၎င်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၅ခုနှစ်

 • လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့အခမ်းအနားအား ၎င်း၊Network of Social Service Agencies (NOSSA) Consultation Meeting သို့၎င်း၊
 • Social Protection ဆွေးနွေးပွဲများသို့၎င်း၊
 • MMCWA မှဖွင့်လှစ်သောရှေးဦးကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဝန် ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် သင်တန်းသို့၎င်း၊ MMCWA နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားသို့၎င်း၊
 • လူမှုဝန်ထမ်းဦးဌာန မှဖိတ်ကြားသောသက်ကြီးရွယ်အိုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့၎င်း၊
 • အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားသုတေသန မိတ်ဆက်ပွဲအား၎င်း၊
 • အမျိုးသမီးစွမ်းပကားမြှင့်တင်ရေးအစည်း အဝေးအား၎င်း၊
 • ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများတွင် ဂျန်ဒါဆန်းစစ်လေ့လာမှုနှင့်ဂျန်ဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုသင်တန်းသို့၎င်း၊
 • အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) ရှင်းလင်းသည့်အခမ်းအနားသို့၎င်း၊
 • လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ ပြုလုပ်သော NAPA စီမံကိန်း ပထမအဆင့်လေ့ လာတွေ့ရှိချက်အပေါ် အကြံပြုချက်ဆွေးနွေးပွဲအား၎င်း၊
 • MMCWA မှပြုလုပ်သော နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့ အခမ်းအနားသို့၎င်း၊ မွေးဖွားမှုမှတ်ပုံတင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့၎င်း တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Attendign the forum of National Adaptation Program (NAPA)
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ ပြုလုပ်သော NAPA စီမံကိန်း ပထမအဆင့်လေ့ လာတွေ့ရှိချက်အပေါ် အကြံပြုချက်ဆွေးနွေးပွဲအား တက်ရောက်ခြင်း
CEC များနှစ်ပတ်လည်နေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေခြင်း
CEC များနှစ်ပတ်လည်နေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေခြင်း
Reading Research Paper on Comprehensive Sexuality Education by MWCDF CEC at 8th APCRSHR
Reading Research Paper on Comprehensive Sexuality Education by MWCDF CEC at 8th APCRSHR