မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များဘဝမြှင့်တင်ရေးအသင်း

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် လူဦးရေ(၅၁) သန်းကျော် ရှိရာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ရာခိုင်နှုန်းမှာ

လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်ရှိနေပြီး

အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ ဘဝမြင့်မားရေးမှာ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ရမည့် ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

 ခေတ်မီနိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးအတွက်

ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏

အားကောင်းစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည်လည်း အရေးပါသည့်ကဏ္ဍ တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။

 သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များဘဝမြှင့်တင်ရေးအသင်း အားအများပြည်သူအကျိုးအတွက်

၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

သားဖွားမီးယပ်ဆေးရုံ အမျိုးသမီးလူနာများအတွက်တန်ဖိုးသင့် အာဟာရဒါန

ဆက်လက်ဖတ်ရှူ့ပါ

လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်များ

စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း

 • ဒီမိုကရေစီ စနစ်ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းများ
 • အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ
 • အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ
 • ကျန်းမာရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်း

 • အမျိုးသမီးကြီးများအား ဆိုလာနည်းပညာသင်တန်းများ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့စေလွှတ်သင်ယူစေခြင်း
 • ဝင်ငွေ တိုးစက်ချုပ်၊ ပန်းထိုး၊ လက်မှုပစ္စည်းပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ
 • စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ
 • အိမ်တွင်း ကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အသေးစားချေးငွေဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
 • လူထုအခြေပြုအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ(Community Governance)

လိုအပ်နေသော ဒေသများတွင် အထောက်အပံ့များပေးခြင်း

 • ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်တည်ဆောက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသော ဒေသများ၊
 • ဝေးလံသောဒေသများတွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာသုတေသနကွင်းဆင်း
 • လေ့လာခြင်းနှင့် စီမံကိန်းများဖော်ဆောင်ခြင်း

အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

 • အခြားပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်၍အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်ဘဝ မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ကမ်ပိန်းများ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။