ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

“လုံခြုံလှပ ဘဝများ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးတိုင်း ရစေသား....”

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် လူဦးရေ(၅၁) သန်းကျော်ရှိရာ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ထက်ဝက်ကျော်ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ ဘဝမြင့်မားရေးမှာ အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည့်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အားကောင်းစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုသည်လည်း အရေးပါသည့်ကဏ္ဍတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များဘဝမြှင့်တင်ရေးအသင်းအား အများပြည်သူအကျိုးအတွက် 
၂၀၁၃ခုနှစ် မေလ(၁၄) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်

" မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအားလုံး
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အေးချမ်းပျော်ရွှင်သော
ဘဝများ ရရှိကြစေရန် "

မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ ဦးစားပေးအဖြစ် ဘဝမြှင့်တင်ရေး လိုအပ်လျက်ရှိသော အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲဲ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးများရရှိစေရန် ထောက်ပံ့ကူညီပေးရန်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်တူညီသော အခြားသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြည်သူလူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွပူးပေါင်း လျက် ထိရောက်သော ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုများဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန်

အထက်ပါ မျှော်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(က)မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ဘဝသက်တာ ဖူလုံမှုလိုအပ်သော အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်။

(ခ) အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ အပေါ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုရန်နှင့် မိမိတို့ခံစားခွင့်ရှိသော အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝ ခံစားခွင့်ရရန် အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည်။

(ဂ) အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထိရောက်ဆုံး ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူညီသော အခြား ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် ဆက်သွယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

ရည်ရွယ်ချက်
အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ ဘဝမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်းလုံးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်

(က)အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

(ခ)မြို့ပေါ်နှင့်ကျေးလက်ဒေသ စောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့မှုပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသော ခိုကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၊ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချိုံယွင်းသူ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအား ဦးစားပေး ဦးတည်အုပ်စု သတ်မှတ်လျက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန်

(ဂ)ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် နေသော ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ ဘဝကိုမြှင့်တင်ပေးရန်

(ဃ)အသိပညာ မြင့်မားတိုးတက်ရေးအတွက် တတ်သိပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အသုံးချပညာရပ်ဖြင့် ဘဝရပ်တည်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်

ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

  • ဒေသ၏လိုအပ်ချက်များကို အသေးစိတ်သိရှိအောင် ကွင်းဆင်းလေ့လာ၍ ပဏာမကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို ဒေသတွင်းရှိလူပုဂ္ဂိုလ် ၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • သွားလာရန်ခက်ခဲသောဒေသများသို့ Mobile Team အသွင်ဖြင့်သွားရောက်၍ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
  • သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဒေသများသို့ အလျင်အမြန်သွားရောက်ကူညီပေးခြင်း။

ဦးစားပေးဦးတည်အုပ်စု

စောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့မှုပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသော ခိုကိုးရာမဲ့အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ
ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများမှဒုက္ခသည်များ
ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းသူအမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသော ဒေသများရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ