သတင်း

ပြင်ကြီးသာသနဝေပုလ္လ သီလရှင်စာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

ပြင်ကြီးသာသနဝေပုလ္လ သီလရှင်စာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၇.၂၀၂၁)နေ့တွင် MWCDF အသင်းမှ ဥက္ကဌနှင့် CEC များကိုယ်စား ရုံးအဖွဲ့သည် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ပြင်ကြီးသာသနဝေပုလ္လ သီလရှင်စာသင်တိုက်သို့  သွားရောက်၍ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ Covid-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

YGW မိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

YGW မိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၇.၂၀၂၁)နေ့တွင် MWCDF အသင်းမှ ဥက္ကဌနှင့် CEC များကိုယ်စား ရုံးအဖွဲ့သည် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ YGW မိဘမဲ့ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ Covid-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

ရတနာစံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

ရတနာစံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၇.၂၀၂၁)နေ့တွင် MWCDF အသင်းမှ ဥက္ကဌနှင့် CEC များကိုယ်စား ရုံးအဖွဲ့သည် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရတနာစံပရိယတ္တိစာသင်တိုက်သို့  သွားရောက်၍ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ Covid-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

ဇေယျာရာမ ပရိယတ္တိ သီလရှင်စာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

ဇေယျာရာမ ပရိယတ္တိ သီလရှင်စာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၇.၂၀၂၁)နေ့တွင် MWCDF အသင်းမှ ဥက္ကဌနှင့် CEC များကိုယ်စား ရုံးအဖွဲ့သည် ပျဉ်းမနားမြို့၊ ဇေယျာရာမပရိယတ္တိ သီလရှင်စာသင်တိုက်သို့ သွားရောက်၍ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ Covid-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

အောင်ချမ်းသာ ပရဟိတသီလရှင်သင်ပညာရေးကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

အောင်ချမ်းသာ ပရဟိတသီလရှင်သင်ပညာရေးကျောင်းသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၇.၂၀၂၁)နေ့တွင် MWCDF အသင်းမှ ဥက္ကဌနှင့် CEC များကိုယ်စား ရုံးအဖွဲ့သည် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာ ပရဟိတ သီလရှင်သင်ပညာရေးကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ Covid-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

စမတောင်မဟာပရဟိတဂေဟာသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

စမတောင်မဟာပရဟိတဂေဟာသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း

(၃၁.၇.၂၀၂၁)နေ့တွင် MWCDF အသင်းမှ ဥက္ကဌနှင့် CEC များကိုယ်စား ရုံးအဖွဲ့သည် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ သာဝတ္ထိမြို့၊ စမတောင်မဟာပရဟိတဂေဟာသို့ သွားရောက်၍ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ၊ Covid-19 အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။