မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွက် ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်း

(၁၁.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင်MWCDFအသင်းရုံးချုပ်မှတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံမြို့နယ် ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ရုံးခန်းမ၌ မွန်ပြည်နယ်အဖွဲ့များနှင့်အတူ မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ် သော Sowers Action groupနှင့်အတူ ချောင်းဆုံမြိုနယ် အတွင်းမှ ကျေးရွာများရှိ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်ခက်ခဲသော ကျောင်း(၇)ကျောင်းကို ဆိုလာဖြင့် မီးရရှိရေး အတွက် ဆိုလာပစ္စည်းများလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Sowers Action Group မှ ဆိုလာ ပစ္စည်း (၁၀) စုံ နှင့် ပန်ကာ (၁၀)ခု တို့နှင့် ကလေးကစားစရာ အရုပ်များအား ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှ လက်ခံရယူခဲ့ ပါသည်။

ဆိုလာပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်း
ဆိုလာပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်း
ကစားစရာအရုပ်များပေးအပ်ခြင်း
မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်အတွက် ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်း
%d bloggers like this: