မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီအစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၂)တက်ရောက်ခြင်း

(၁၂.၉.၂၀၂၂)နေ့တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနို်ငငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီအစည်းအဝေး (၂/၂၀၂၂)သို့ MWCDF အသင်း တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး(၁)မှ တက်ရောက်၍ အသင်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီအစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၂)တက်ရောက်ခြင်း
%d bloggers like this: