အသိပညာပေးသင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း

(၁၅.၉.၂၀၂၂ မှ ၁၇.၉.၂၀၂၂)နေ့အထိ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပဲခူးမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော လူမှုရေးရာဖြစ်ရပ် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ် အသိပညာပေးသင်တန်းသို့ ပဲခူးတိုင်း MWCDF အသင်း အဖွဲ့ဝင်(၁၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အသိပညာပေးသင်တန်းတက်ရောက်ခြင်း
%d bloggers like this: