ဧရာဝတီတိုင်း MWCDf အသင်း၏ အသင်းဝင်အသစ်များ လက်ခံကြိုဆိုခြင်းအခမ်းအနား

(၃၁.၁.၂၀၂၃)နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရုံးတွင် ဧရာဝတီတိုင်း MWCDF အသင်း၏ အသင်းဝင်အသစ်(၁၇)ဦးအား လက်ခံကြိုဆိုခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်း MWCDf အသင်း၏ အသင်းဝင်အသစ်များ လက်ခံကြိုဆိုခြင်းအခမ်းအနား
%d bloggers like this: