လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း

(၂၈.၁.၂၀၂၃)နေ့၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးမြို့တွင် သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်းသို့ ပဲခူးတိုင်း MWCDF အသင်းမှ အသင်းသူ(၂)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း
%d bloggers like this: