အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး (TOT)သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း

ရန်ကုန်တိုင်းအမျိုးသမီးကော်မတီမှ (၁၂-၈-၂၀၁၉ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၉)နေ့ အထိ နံနက် ၉:၀၀နာရီ မှ ညနေ ၄:၀၀ နာရီ အထိ လေးရက်တာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးသော အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာ ကွယ်ရေး အသိပညာပေး (TOT)သင်တန်းကို ရန်ကုန်တိုင်း MWCDF အသင်းကိုယ်စားပြု အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာ ကွယ်ရေး အသိပညာပေး (TOT)သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာ ကွယ်ရေး အသိပညာပေး (TOT)သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း
အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး (TOT)သင်တန်း တက်ရောက်ခြင်း
%d bloggers like this: